Thuế khác

Về chúng tôi

Sau khi các bạn học xong các khóa học kỹ năng thực tế, nếu các có nhu cầu giới thiệu việc làm công ty sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn và lựa chọn những người tuyển dụng phù hợp - hoàn toàn miễn phí nhé. Đa phần tuyển dụng này sẽ được Mr Kim lấy từ các doanh nghiệp đã được liên kết. Đây là thông tin hoàn toàn đáng tin cậy vì đã được công ty kiểm tra thông tin kỹ càng thông qua dịch vụ: cung cấp nhân lực kế toán miễn phí.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 61 Phạm Phú Tiết, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : +84 936 477.357
Email : mrkimacc@gmail.com
Website : mrkimketoan.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI:

facebook 256Twitter iconGooglezyoutube 512

Search