Tư vấn thuế

Hưỡng dẫn hạch toán và kê khai thuế khoản thu hộ, chi hộ

Chào các bạn, ngày hôm nay Mr Kim Education xin hưỡng dẫn các bạn hạch toán cũng như kê khai thuế GTGT khoản thu hộ và chi hộ đúng theo chế độ và chuẩn mức kế toán hiện hành.

1. Cách thức hạch toán

a. Đối với khoản chi hộ

Căn cức vào khoản 3, điều 21, Thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 hưỡng dẫn hạch toán như sau:

+ Khi doanh nghiệp chi hộ khách hàng

Nợ TK 1388

Có TK 111, 112

+ Khách hàng thanh toán tiền chi hộ

Nợ TK 111, 112

Có TK 1388

b. Đối với khoản thu hộ

Căn cức vào điều 57, Thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 hưỡng dẫn hạch toán như sau:

+ Khi doanh nghiệp thu hộ khách hàng

Nợ TK 3388

Có TK 111, 112

+ Trả lại tiền thu hộ

Nợ TK 111, 112

Có TK 3388

=> Vậy một câu hỏi đặt ra, khoản chi hộ & thu hộ có xuất hóa đơn không

 Căn cứ  khoản 7, điều 3, thông tư 26/2015/TT-BTC bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”.

=> Từ đó suy ra

Khi doanh nghiệp có phát sinh các khoản thu hộ, chi hộ theo hợp đồng thu hộ, chi hộ giữa 02 bên thì:

– Khi doanh nghiệp chi hộ khách hàng:

+ Công ty nhận hóa đơn của người bán, và xuất hóa đơn cho doanh nghiệp nhờ chi hộ kèm theo chứng từ thu tiền. 

=> Kê khai thuế

Căn cứ điểm d, khoản 7, Điều 5, thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như sau:

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

=> Các khoản chi hộ nêu trên không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty nên Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào; không được tính vào chi phí được trừ, không tính vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công! Các bạn hãy like và share Page https://www.facebook.com/Mr-Kim-Education-963814417115207/ để nhận được Gói tư vấn kế toán, tài chính, thuế miễn phí trong vòng 1 tháng từ Mr Kim Education.

Về chúng tôi

Sau khi các bạn học xong các khóa học kỹ năng thực tế, nếu các có nhu cầu giới thiệu việc làm công ty sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn và lựa chọn những người tuyển dụng phù hợp - hoàn toàn miễn phí nhé. Đa phần tuyển dụng này sẽ được Mr Kim lấy từ các doanh nghiệp đã được liên kết. Đây là thông tin hoàn toàn đáng tin cậy vì đã được công ty kiểm tra thông tin kỹ càng thông qua dịch vụ: cung cấp nhân lực kế toán miễn phí.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 61 Phạm Phú Tiết, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : +84 936 477.357
Email : mrkimacc@gmail.com
Website : mrkimketoan.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI:

facebook 256Twitter iconGooglezyoutube 512

Search