Các khóa học đăng ký nhiều

 • Thời gian học: 25 Buổi
 • Học phí: 4.200.000 đ
 • Thời gian học: 117 Buổi
 • Học phí: 1.200.000 đ
 • Thời gian học: 18 Buổi
 • Học phí: 2.200.000 đ
 • Thời gian học: 115 Buổi
 • Học phí: 2.200.000 đ
 • Thời gian học: 15 Buổi
 • Học phí: 2.200.000 đ
 • Thời gian học: 10 Buổi
 • Học phí: 1.200.000 đ

Tin nổi bật

Tóm tắt các hạch toán lợi nhuận chưa phân phối, cách phân phối lợi nhuận, kết ...
1. Công việc kế toán phải làm tháng 1 - Chậm nhất ngày 30/01/2018: nộp TIỀN ...
CHUẨN MỰC SỐ 06 THUÊ TÀI SẢN (Ban hành và công bố theo Quyết định số ...
Chuẩn mực số 05   Bất động sản đầu tư  (Ban hành theo Quyết ...
  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số ...

Về chúng tôi

Sau khi các bạn học xong các khóa học kỹ năng thực tế, nếu các có nhu cầu giới thiệu việc làm công ty sẽ kiểm tra hồ sơ của bạn và lựa chọn những người tuyển dụng phù hợp - hoàn toàn miễn phí nhé. Đa phần tuyển dụng này sẽ được Mr Kim lấy từ các doanh nghiệp đã được liên kết. Đây là thông tin hoàn toàn đáng tin cậy vì đã được công ty kiểm tra thông tin kỹ càng thông qua dịch vụ: cung cấp nhân lực kế toán miễn phí.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 61 Phạm Phú Tiết, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : +84 936 477.357
Email : mrkimacc@gmail.com
Website : mrkimketoan.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI:

facebook 256Twitter iconGooglezyoutube 512

Search